Co należy wiedzieć o badaniu termowizyjnym instalacji elektrycznej?


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej to nic innego, jak diagnoza kondycji tejże instalacji, przy pomocy specjalistycznego urządzenia pomiarowego, działającego na podczerwień. Operator bierze pod uwagę czynniki towarzyszące badaniu a następnie interpretuje wyniki i proponuje działania naprawcze.

Jak przebiega pomiar?
Podczas badania wykonuje się termogramy, na podstawie których sporządzany jest raport z badania. Badanie takie odbywa się w obecności inwestora, który to badanie zlecił. W trakcie pomiarów pokazuje się newralgiczne miejsca w instalacji. Zdjęcia powstałe w wyniku badania są zapisywane na zewnętrzny nośnik (np. karta SIM) i przekazane inwestorowi.
Natomiast w samym raporcie powinny zostać wskazane sposoby naprawy usterek, jeśli występują lub miejsca wymagające uwagi inwestora w przyszłości.

Czy badanie jest miarodajne?
Tak, pod warunkiem, że oddamy się w ręce specjalisty. Należy wiedzieć, że badanie, chociaż wygląda na nieskomplikowane, wymaga w istocie dużej wiedzy oraz doświadczenia od osoby, która taki pomiar wykonuje. Istotne jest, aby brać pod uwagę chociażby właściwości fizyczne badanego materiału, jak i jego otoczenie. Jeśli przewód sąsiaduje na przykład z polerowanym metalem, może nastąpić odbicie promieni podczerwonych, co zafałszuje wyniki badań.
Interpretacja wyników badań również jest trudnym procesem. Należy uwzględnić wiele czynników wpływających na potencjalnie niewłaściwy odczyt. Chodzi tutaj o zlokalizowane w pobliżu miejsca badania nośniki ciepła takie, jak na przykład ogrzewanie albo urządzenia chłodzące takie, jak klimatyzacja.

Jak często wykonuje się badania termowizyjne instalacji elektrycznej?
Zgodnie z zapisami w prawie budowlanym, budynki mieszkalne powinny być kontrolowane pod kątem sprawności instalacji elektrycznej co najmniej raz na pięć lat. Jednak należy pamiętać, że wpływ na częstotliwość badań powinny mieć przede wszystkim: stan instalacji, wyniki z ostatniego pomiaru oraz jej wiek. Dobrą praktyką są przeglądy wykonywane w odstępie roku.

Zobacz: https://termoprofit.pl/